Strony internetowa fundacji NONLICET z Wrocławia

Dla fundacji w ramach wolontariatu wykonuje następujące czynności: